Рекомендації до оформлення портфоліо

ПОРТФОЛІО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
Сьогодні класний керівник залишається однією з ключових фігур педагогічного процесу. Проте у зв’язку зі змінами у розвитку освітнього процесу до діяльності класного керівника висувають нові вимоги.
Сучасний класний керівник повинен навчитися будувати власну систему цілісної педагогічної діяльності, оцінювати свої професійнф досягнення, діагностувати свої проблеми і труднощі в роботі.
Одним із найбільших сучасних методів розвитку рефлексії, вказаних вмінь у класних керівників є метод “портфоліо”.

ПОРТФОЛІО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ПОВИННО ВКЛЮЧАТИ ТАКІ РОЗДІЛИ:
1. Вступ.
2. Загальні відомості про класного керівника. Офіційні документи.
3. Результати виховної діяльності.
4. Науково-методична діяльність.
Усі матеріали портфоліо повинні знайти відображення у вступі, де необхідно описати:
* Які матеріали включено в портфоліо;
* Обгрунтувати. що саме ці матеріали є доказом професіоналізму класного керівника.
У розділі “Загальні відомості про класного керівника. Офіційні документи” зазначаються: особисті дані, копії диплома про вищу освіту, посвідчення про підвищення кваліфікації, посвідчення до медалей, нагород, дані про дипломи, грамоти, подяки за такою формою:
№ / Назва документа / Зміст / Ким виданий / Коли виданий
Розділ “Результати виховної діяльності” має містити:
– самоаналіз виховної дільності;
– перелік виховних творчих справ;
– сценарії проведених виховних заходів та виховних годин, творчих справ тощо;
– результати моніторингу розвитку студентського самоврядування в групі;
– документи, що підтверджують участь студентів групи у загальноколеджних заходах, фестивалях, конференціях, конкурсах, оглядах, виставках творчих робіт (на районному, обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях);
– документи, що підтверджують наявність переможців фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок творчих робіт (на коледжному, районному, обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях).
Розділ “Науково-методична діяльність” повинен містити матеріали про підвищення педагогічного рівня класного керівника, а саме:
• науково-методичну проблему, над реалізацією якої працює класний керівник, а також матеріали про роботу класного керівника над науково-методичною проблемою ;
• програми із самоосвіти, розробку індивідуальної траєкторої професійного розвитку;
• відомості про використання перспективних педагогічних технологій;
• методичні розробки;
• перелік проектів, у яких класний керівник брав участь самостійно або разом зі студентами;
• публікації з досвіду діяльності класного керівника;
• сертифікати про участь у відповідних конференціях, семінарах тощо.
Самоаналіз власної діяльності дає змогу шукати шляхи удосконалення особистісних і професійних вмінь. Якщо класний керівник може спроектувати власну діяльність, оцінити свої професійні досягнення, відстежити своє професійне зростання, то й з учнем зможе працювати на його розвиток.
Портфоліо класного керівника обов’язково повинно мати публічну презентацію. Воно розміщується на сайті методичного об’єднання класних керівників після затвердження на засіданні методичного об’єднанння класних керівників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.